Suomalaisessa politiikassa on tapahtunut paljon viimeisen vuoden aikana. Hallitus on kaatunut, sote on enemmän mutkalla kuin aikoihin, vanhustenhuollon ongelmat tulivat isosti näkyviin.

Systeemimme on rikki ja se on syy sille, miksi me olemme nyt tässä.

Kaikkeen uuteen suhtaudutaan aina aluksi skeptisesti. Suurin osa myöntää, että homma ei nykyisellään toimi. Mutta kuka tuo ratkaisuja sen korjaamiseen?

Liike Nyt tarjoaa suomalaiseen politiikkaan raikkaan tuulahduksen. Viestimme ei vielä ole kantautunut kovin kovaäänisesti ulkomailla asuvien suomalaisten korviin. Vuosi sitten perustetulla Liike Nytillä on tällä hetkellä kuitenkin kaksi istuvaa kansanedustajaa, Maria Lohela ja Hjallis Harkimo. Meillä on myös nettiparlamentissamme noin 15 000 vaikuttajaa ja yli 110 kansanedustajaehdokasta. Ehdokkaamme ovat eri alojen asiantuntijoita, eivät ammattipoliitikkoja. Tällaisia päättäjiä suomalaiset selvityksemme mukaan myös toivovat.

“Ehdokkaalla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Jos valinta epäonnistuu, tyytymättömyytensä voi osoittaa vasta seuraavissa vaaleissa.”, Tanja Aitamurto kirjoittaa Helsingin Sanomissa.

Tanja on osunut kommentissaan asian ytimeen. Olemme täysin samaa mieltä. Siksi perustimme Liike Nytin. Liike tarttuu juuri tuohon epäkohtaan. Haluamme tarjota ihmisille tavan vaikuttaa myös vaalien välillä.

Perustuslakiamme (14 §) lainaten: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Siksi olemme olemassa. Ja haluamme tehdä yhteiskunnallista vaikuttamista nykyaikaisesti.

Me osallistamme ihmisiä jo nyt esimerkiksi näin: Kesäkuussa kysyimme nettiparlamentissa, tulisiko meidän kehittää soteen omaa mallia. Nettiparlamentti kannusti siihen. Sen jälkeen osallistimme asiantuntijoita ja kävimme 400 vuoropuhelua. Tämän pohjalta teimme oman sote-ehdotuksemme, joka äänestytettiin nettiparlamentissamme. Saimme 91 % kannatuksen mallillemme. Nyt olemme sitoutuneita viemään tätä mallia eteenpäin.

Poliittinen järjestelmämme on rikki kaksoisroolien takia

Näemme isoja haasteita myös siinä, että poliittinen järjestelmämme on rikki. Kansanedustajat voivat istua samaan aikaan usealla pallilla. He voivat päättää asioista eduskunnassa ja samaan aikaan esimerkiksi kunnallisvaltuustossa. 83 prosentilla kansanedustajista on tällainen tuplarooli Suomessa.

Käännämme ryhmäkurin päälaelleen

Puolueissa on perinteisesti toiminut vahva ryhmäkuri. Aitamurron mainitsemia lehmänkauppoja on nähty liiankin kanssa. Me haluamme vaikuttaa siihen, ettei tätä pääsisi tapahtumaan ja ratkomalla asioita alhaalta ylöspäin, ei toisinpäin.

Haluamme heiluttaa nykysysteemiä, koska uskomme, että tämä on ainoa oikea ja nykyaikainen tapa toimia. Haluamme, että ääni tulee eduskuntaryhmän lisäksi vahvasti myös kansalaisilta, ei siis pelkästään ehdokkailta tai puolueilta. Siksi käytämme äänestyksiä päätöksenteon ohjenuorana läpi koko vaalikauden. Nettiparlamentissamme äänensä saa antaa niihin teemoihin, jotka kokee itselleen tärkeiksi.

Tarjoamme myös 300 000 ulkosuomalaiselle mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa läpi koko vaalikauden. Haluamme Tanja Aitamurron ja muut ulkosuomalaiset vuoropuheluun ja mukaan kehittämään Suomea! Te kuulette ja näette Suomen hieman eri tavalla kuin me täällä ja uskomme, että teillä on paljon annettavaa siihen, mihin suuntaan Suomea viedään. Teidän äänenne on meille tärkeä muutenkin kuin vaalipäivänä.

Helene Auramo, kansanedustajaehdokas, Helsinki
Nora Stenvall, kansanedustajaehdokas, Uusimaa