MIKSI PANOSTAN PERHEPOLITIIKKAAN?

Perhepolitiikka on yksi päävaaliteemoistani. Perhepolitiikalla tuetaan perheiden ja lasten hyvinvointia. STM:n julkaiseman määritelmän mukaan ”suomalaisen perhepolitiikan tavoitteena on luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö ja turvata vanhemmille aineelliset ja henkiset mahdollisuudet perheen perustamiseen ja lasten kasvattamiseen”. 

Tutkimusten mukaan ennalta ehkäisevät toimet ongelmista kärsivien lapsiperheiden tukemiseksi parantavat merkittävästi lasten terveydentilaa ja koulutuloksia sekä myöhempää työllistymistä ja menestymistä elämässä. Varhaisvuosina saadun tuen ansiosta elämässään pärjäävä yksilö aiheuttaa pienempiä terveydenhoito- ja sosiaalimenoja sekä maksaa enemmän veroja yli koko elinkaaren tarkasteltuna, mikä pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta. 

Haluan olla mukana päättämässä verovarojen käytöstä lapsiperheiden hyväksi. Näen lapset ja lapsiperheet tulevaisuuden resursseina – en pelkkinä kuluina. Investointi perheiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään toimintaan on sijoitus tulevaisuuteen. 
 
Väestöliiton Perhebarometri on yhteenveto siitä, millaista perhepolitiikkaa suomalaiset lapsiperheet toivovat toteutettavaksi lähivuosina. Kyselyn tulosten mukaan aivan keskeinen 2020-luvun perhepoliittinen toive on joustavuuden ja vaihtoehtoisuuden lisääminen perhetuki ja -palvelujärjestelmään. 

TOIMIN ANNA ÄÄNI LAPSELLE -EHDOKKAANA
 

1. Lupaan selvittää päätösteni vaikutukset lapsiin ja perheisiin
– Muistutan lapsivaikutusten arvioinnista päätöksentekoprosesseissa
– Tutustun lapsibudjetoinnin periaatteisiin

– Huomioin tehtävien päätösten yhteisvaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon

 

2. Lupaan kuunnella lapsia ja nuoria
– Järjestän itselleni aikaa ja tilaisuuksia keskustella lasten ja nuorten kanssa

– Huolehdin, että lapsia koskevissa päätöksissä selvitetään aina lasten ja nuorten näkemykset ja ne myös otetaan huomioon

 

3. Lupaan turvata erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten asemaa
– Huolehdin siitä, että esimerkiksi vammaisten lasten, maahanmuuttajalasten ja sateenkaarinuorten sekä erilaista perheistä ja taustoista tulevien lasten perus- ja ihmisoikeudet sekä lapsen oikeudet toteutuvat
– Turvaan toimillani lastensuojelun resursseja ja laatua

– Toimin aktiivisesti sen puolesta, että lasten kaltoinkohtelu vähenee ja jokainen kaltoinkohtelua kokenut lapsi saa apua

 

4. Lupaan turvata toimillani lasten turvallista lapsuutta ja hyvää tulevaisuutta
– Vahvistan toimillani varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja resursseja
– Edistän maksutonta toisen asteen koulutusta
– Vastustan vihapuhetta ja torjun kiusaamista, väkivaltaa, syrjintää ja häirintää

– Toimin työlläni ja toimillani ilmastonmuutosta vastaan

 

Lue aiheesta lisää Lastensuojelun keskusliiton sivuilta

RUUHKAVUODET – MAHDOTON YHTÄLÖ?

Perheen ja työuran yhteensovittaminen on monelle haaste. Haasteet voidaan nähdä osaltaan myös yhteiskunnallisena ongelmana, sillä osittain tästä syystä moni nuori lykkää tai kyseenalaistaa kokonaan perheen perustamisen. ”Yhteiskunta asettaa paineita luoda uraa, mutta samalla pitäisi rakentaa perhettä”, kuten YLE:n uutisissa mainittiin tällä viikolla.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä yhteiskunta voisi sitten tehdä, jotta tilanne ruuhkavuosien lähes mahdottoman yhtälön osalta paranisi?

Järjestimme eilen Liike Nytin perustajan ja kansanedustajaehdokas Helene Auramon kanssa tilaisuuden, jossa nimenomaan käsittelimme työuran sekä vanhemmuuden yhdistämistä sekä niitä haasteita, mitä paikalla olevat kokemusasiantuntijat kertoivat. Moni on selvinnyt tavalla tai toisella riippumatta siitä, minkälaiset tukiverkostot kullakin on. Vertaistuki koettiin tärkeänä ja tästä syystä tapahtumallekin koettiin olevan suuri tarve.

Keskusteluissa kokemusasiantuntijoiden kanssa nousi vahvasti esiin se, että omien arvojen määrittämisellä ja priorisoinnilla on iso vaikutus siihen, miten tyytyväisenä ruuhkavuosista selviää. On turhaa ajatella, että ruuhkavuodet mennään hampaat irvessä -asenteella, sillä kyseessä on kuitenkin pitkä jakso elämän varrella. Ja siitä meidän kaikkien tulisi osaltaan myös nauttia. Keskusteltiin myös siitä, millaisen esimerkin jokainen vanhempi haluaa antaa omille lapsilleen.

Tilaisuudessa käytiin läpi myös niitä toimenpiteitä, mitä yhteiskunta voisi tehdä tilanteen helpottamiseksi. Hyvin yksimielisiä oltiin siitä, että perhevapaiden tasoittamista tai tasa-arvon toteutumista ei kiintiöillä ratkaista. Enemmän tulisi puhua erilaisista joustoista työelämässä sekä kannustavan asenneilmapiirin tukemisesta. Tärkeää olisi saada osallistettua myös työnantajat mukaan tukemaan perheitä osana hyvää henkilöstökulttuuria.

Taloudellisen tilanteen helpottamiseksi koettiin päivähoitomaksujen suhteuttamisella olevan iso merkitys. Yrittäjien kohdalla keskusteltiin siitä, kuinka yrittäjien tilannetta ylipäänsä tulisi helpottaa mm. sosiaaliturvan osalta. Yrittäjien sosiaaliturva onkin yksi selkeä toimenpide, jota Liike Nyt ja kansanedustajaehdokkaat tulevat viemään eteenpäin kevään aikana.