MIKSI LIIKE NYT?

Liike Nyt perustettiin, jotta poliittista päätöksentekoa saadaan uudistettua, ja jotta ihmiset voidaan ottaa mukaan päättämään asioista, jotka koskettavat heidän arkeaan ja tulevaisuuttaan. Olen ollut alusta asti mukana Liikkeessä toimimalla neuvonantajana sekä rakentamassa ja kehittämässä toimintaa.

MINULLE TÄRKEÄÄ

Minulle on tärkeää, että politiikkaan saadaan mukaan erilaisia ihmisiä, erilaisilla taustoilla. Erityisesti kaipaan politiikkaan lisää yritysmaailman osaamista ja yrittäjiä.

Yksi tärkeimpiä asioita Liikkeessä on mielestäni se, että Liike Nyt keskittyy tekemään politiikkaa asiat, ei ideologia edellä. Liike Nyt äänestyttää merkittävimmät linjaukset vaikuttajaverkostollaan. Muista asioista päättää eduskuntaryhmä periaatteidensa mukaisesti. Liike Nytin kuusi periaatetta luovat poliittisen sisällön. Periaatteet ovat: huolenpito, yksilön arvostaminen, yrittäjyys, eurooppamyönteisyys, ilmastonmuutoksen torjuminen sekä markkinatalous. 

HUOLENPITO

YKSILÖN
ARVOSTAMINEN

YRITTÄJYYS

EUROOPPA-
MYÖNTEISYYS

ILMASTO-
MUUTOKSEN
TORJUMINEN

MARKKINA-
TALOUS

TULE SINÄKIN MUKAAN!

PS. Käy lataamassa myös Liike Nytin sovellus puhelimeesi.