Koronan jälkeinen aika – Se on rakennettava nyt  

Kevät ja koronapandemia on laittanut hallituksen tekemään monia päätöksiä. Päätöksiä on tehty, mutta hitaalla tahdilla ja vailla selkeätä kokonaisnäkemystä, jota hallitukselta tällaisessa tilanteessa kaivattaisiin. On juostu pallon perässä suuntaan ja toiseen ja syötelty vähän sinne sun tänne.

Päätöksien hitaus ja yritystukijärjestelmä on osaltaan aiheuttanut sen, että monilla yrittäjillä on todella tukala tilanne. Kiinteät kulut rullaavat, mutta tuloja ei ole. Yksinyrittäjille suunnattu 2000 euron tuki ei riitä mihinkään, kun monella on maksettavana kiinteistöjen vuokrat, palkat ja monet muut kulut. Kehitystukia on myönnetty, mutta monikaan yritys ei niitä ole voinut hakea. Lainoja tarjotaan, mutta 3 % korolla. Valloillaan olevassa tilanteessa yrittäjän on mahdotonta ja järjetöntä tekohengittää yritystään lainojen kautta. 

Ravintoloille julkistettiin viikko sitten 123 miljoonan euron kaksivaiheinen tuki. Joitain se auttaa, mutta monien osalta jopa pahentaa tilannetta. Jotta pystymme pelastamaan edes osan arvokkaasta ravintolakulttuuristamme, tuo tuki olisi tuplattava. 

Suoria tukia on vihdoin myönnetty, se on hyvä asia. Nyt olisi vain erityisen tärkeää, että hallituksen käsittelyssä olevalla yleistuella päästäisiin tukemaan nyt kokonaisvaltaisesti, mahdollisimman nopeasti ja riittävällä määrällä niitä yrityksiä, joilla on edellytykset selvitä. Olisi myös erityisen tärkeää, että startup- ja kasvuyritysten haasteet huomioidaan vihdoin jollain tavoin yleistuessa. Tällä hetkellä em. yritykset ovat jääneet täysin kaikkien tukien ulkopuolelle. Ilman startup- ja kasvuyrityksiä meillä ei ole tulevaisuuden yksisarvisia.

Suomessa on lähes 290.000 yritystä, joista 90 % on pieniä, alle 10 henkilön yrityksiä. Tulevaisuudessa suuri osa uusista työpaikoista syntyy juuri näihin pieniin tai keskisuuriin yrityksiin. Jos meillä ei enää jatkossa tai koronan jälkeen ole näitä yrityksiä, meille jää iso määrä ihmisiä ilman työpaikkaa, eikä uusia työpaikkoja enää synny. Se tulee pitkällä aikavälillä huomattavasti kalliimmaksi, kun järkevästi suunnatut tukitoimet tässä akuutissa tilanteessa. Koronan jälkeinen aika rakennetaan nyt. Tarvitsemme kokonaisvaltaista strategista näkemystä ja järkeviä päätöksiä niin, että meillä on jatkossakin yrityksiä ja työpaikkoja Suomessa.