Huolenpito

Liike Nyt haluaa Suomen, jossa voi luottaa huomiseen ja jossa kukaan ei jää yksin.

Puolueohjelman sijaan Liike Nytillä on tiekartta, johon Liike Nytin vaikuttajat äänestävät toimenpiteitä, joita haluavat Liike Nytin vievän eteenpäin. Huolenpidon kyselyn kohdalla edistettäviksi toimenpiteiksi nousivat vanhusten hoiva ja toisen asteen maksuton koulutus.

 

Vanhusten hoiva

Äänestystuloksen velvoittavana lupaan edistää seuraavaa: Lisätään hoitohenkilökuntaa kotihoitoon, palvelutaloihin sekä tehostettuun palveluasumiseen. Tuodaan enemmän vaihtoehtoisia kuntouttavia hoitoja (terapeuttisia menetelmiä ja niiden toteuttajia) palvelutaloon. Suositaan ennaltaehkäisevää psykofyysistä toimintaa. Parannetaan palveluiden laatua uutta teknologiaa hyödyntäen.

Näen, että laadukasta vanhustenhoitoa ei turvata ainoastaan nostamalla mitoituksen määrää, vaan panostamalla laatuun, tiukentamalla valvontaa sekä muuttamalla toimintatapoja. Epäkohtiin tulee puuttua ja niistä pitää olla kovemmat rangaistukset. Meidän tulee pitää myös huolta siitä, että alalle löytyy jatkossa hyviä työntekijöitä. Se on kaikista tärkein asia vanhustenhoidon osalta.

 

Toisen asteen maksuton koulutus

Äänestystuloksen velvoittavana lupaan edistää seuraavaa: Maksuton opiskelu toiselle asteelle. Perusopetuksen oppivelvollisuusikä nostetaan 19 ikävuoteen. Jokainen nuori tulisi kouluttaa peruskoulun jälkeen. Tavoitteena on, että jokainen suorittaa toisen asteen tutkinnon.  Näen, että maksuton koulutus on yhteiskuntamme kivijalka. Näin kaikki nuoret voivat tavoitella unelmiaan perhetaustasta riippumatta. Toki maksuton toisen asteen koulutus toisi valtiolle lisäkuluja, mutta pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle koituisi säästöjä, silllä vaille toisen asteen loppututkintoa jäävistä ihmisistä työttömyysaste on noin puolet suurempi, mitä muulla väestöllä.