Koronan jälkeinen aika

Koronan jälkeinen aika

  Koronan jälkeinen aika – Se on rakennettava nyt   Kevät ja koronapandemia on laittanut hallituksen tekemään monia päätöksiä. Päätöksiä on tehty, mutta hitaalla tahdilla ja vailla selkeätä kokonaisnäkemystä, jota hallitukselta tällaisessa tilanteessa...