Espoo josta voisi olla ylpeä

 

Espoossa on kaikki elementit siihen, että meillä voisi olla elinvoimainen, kilpailukykyinen, turvallinen ja eloisakin paikka elää, kasvaa ja kehittyä. Paljon pitäisi kuitenkin vielä tehdä, jotta siihen päästään.

Espoolaiset ovat tottuneet nauttimaan luonnosta ja viheralueista. Luonto on ollut aina iso osa Espoota ja espoolaisuutta. Silti tämän hetken kaupunkisuunnittelu ja kaavoituspolitiikka tukee hyvin toisenlaista mallia. Se malli ei kehitä Espoota sellaisena vetovoimaisena kaupunkina, jonne haluttaisiin jatkossa muuttaa muilta paikkakunnilta tai Suomen ulkopuolelta. Me emme tarvitse tulevaisuudessa sellaista määrää toimitilaa, mitä on tällä hetkellä suunnitteilla ja edelleen kehitteillä. Me emme myöskään halua suuria kerrostaloja pientaloalueiden kylkeen. Espoo ei myöskään voi rakentua keskuksina vain suurien kauppakeskuksien varaan. Me tarvitsemme myös kivijalkamyymälöitä ja viehättäviä keskuksia, jossa on helppo asioida. Kaupunkisuunnittelussa tulisi mielestäni huomioida paremmin nämä tulevaisuuden tarpeet sekä päivittää visiota hyvin pikaisesti. Muuten nettomuutto tulee olemaan jatkossakin Espoossa negatiivista ja sitä ei varmasti kukaan meistä halua.

Espoolaiset ovat tottuneita yksityisautoiluun ja kaupungissa on autoilijoita nykyään enemmän, kun muualla Suomessa. Yksi Espoossa eniten puhuttavista aiheista onkin tällä hetkellä parkkipaikat, pysäköintikokeilu sekä ruuhkamaksut. Länsimetron tultua julkiset liikenneyhteydet heikkenivät monilla alueilla Espoossa huomattavasti. On aivan päivänselvää, että yksityisautoilu on ainoa vaihtoehto monen espoolaisen liikkumiseen tällä hetkellä. Autoilijoita verotetaan Suomessa jo aivan riittämiin. Ei mielestäni ole kestävää politiikkaa, että ajetaan omat vielä ahtaammalle vaikeuttamalla yksityisautoilua kaikin keinoin. Otetaan tässäkin nyt järki käteen.

Jokainen meistä varmasti arvostaa hyvää terveydenhuoltoa ja peruspalveluita. Sen tulisikin olla ehdoton edellytys Espoon kokoisessa kaupungissa, että meillä on toimiva ja laadukas terveydenhuolto. Sote-uudistus ei lupaa Espoolle hyvää. Meidän tulisi Espoossa turvautua enemmän tulevaisuudessa siihen, että tarvitsemme sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa, mitä sote-uudistus ei tule tukemaan. Suomi ikääntyy Euroopan nopeiten ja meidän huoltosuhde tulee olemaan vuonna 2030 yli 70 %. Se tarkoittaa sitä, että vaikka meillä julkinen ja yksityinen sektori tekisi töitä yötä päivää, niin silti meillä tulee olemaan iso resurssipula tulevaisuudessa erityisesti ikäihmisten hoivassa, mutta myös muualla terveydenhuollossa. Tuo on asia, johon viimeistään nyt kannattaisi reagoida valtion ja kunnan tasolla, ei vasta huomenna.

Lapset ja nuoret ovat ne, kenelle tätä Espoota tulisi meidän rakentaa. He ovat niitä tulevaisuuden tekijöitä ja sankareita. On tärkeää huolehtia siitä, että meillä on jatkossakin hyvät mahdollisuudet kouluttautua turvallisesti sekä erityistarpeita tukien. Puututaan koulukiusaamiseen, siinä tulee olla nollatoleranssi. Autetaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja koitetaan rakentaa systeemit niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin monia. Jatketaan Espoossa Harrastamisen Suomen mallia ja kehitetään Urheiluakatemian yhteistyötä edelleen. Tuetaan lasten ja nuorten harrastamista liikunnan ja kulttuurin parissa monin keinoin.

Espoossa on paljon yrittäjiä. Ilman yrittäjiä Suomi ei pärjää eikä meillä ole tulevaisuuden työpaikkoja. On aivan keskeinen asia, että meillä Espoossa pyritään tukemaan yrittämistä niillä keinoilla, mitä se on kunnan tasolla mahdollista. Ollaan ylpeitä meidän yrittäjistä.

Espoo on tulevaisuuden kaupunki. Kun tehdään hyviä päätöksiä, ollaan tehokkaita ja tuetaan yrittämistä kaikin keinoin, niin meillä on kaikki avaimet käsissä. Se vain vaatii aika ison muutoksen niin päätöksentekoon, kuin itse toimintaankin. On varmasti meille kaikille espoolaisille tärkeää huolehtia siitä, että meille jää jatkossa niitä tulevaisuuden tekijöitä Suomeen ja Espooseen. Se vaatii laadukkaan koulutuksen, peruspalvelut sekä elinvoimaisen ja turvallisen kaupungin kasvaa ja kehittyä. Mikään ei muutu, jos mennään vanhan mallin mukaan.

Sen takia sanoisin, että jos homma ei toimi, niin kannattaa kokeilla jotain uutta.