Liikunta- ja harrastemahdollisuuksien turvaaminen kaikille espoolaisille on mielestäni yksi tärkeimpiä asioita, joihin meidän tulee panostaa tulevaisuudessa. Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa, eikä yksikään lapsi saa syrjäytyä sen takia, ettei pääse harrastamaan.

Espoossa lapset ja nuoret harrastavat kohtuullisen aktiivisesti. Meillä on myös monia hyviä harrastepaikkoja tarjota erilaiseen toimintaan. Tarjolla on myös maksuttomia harrastevaihtoehtoja. On kuitenkin huolestuttavaa, miten moni jää tästä kaikesta huolimatta kaiken harrastamisen ulkopuolelle. Maksuttomat harrastukset eivät sellaisenaan riitä, jos lajivalikoima on hyvin suppea ja tiedottaminen niistä on heikkoa. Monissa perheissä myös kuljettaminen harrastuksiin työaikana tuottaa suuria ongelmia, ja monesti harrastaminen saattaa jäädä väliin myös sen takia.

Espoossa on kahdeksassa koulussa kokeiltu Harrastamisen Suomen mallia. Näissä kouluissa harrastaminen on mahdollista heti koulun jälkeen ja lähellä koulua. Mielestäni tuo on malli, mitä meidän tulee laajentaa koskemaan ainakin suurinta osaa kouluistamme Espoossa. On luotava muutenkin toimivammat mallit harrastamiseen yhdessä koulujen, seurojen ja kaupungin kanssa. On tärkeää saada osa lasten harrastuksista toimimaan niin, että lapset pystyvät harrastamaan paremmin päivän aikana ilman, että harrastaminen jää väliin vanhempien töiden takia.

Meidän tulee myös entistä paremmin tukea lapsia harrastamaan kaikilla tasoilla. Tässä tarvitaan toimia niin seuroilta kuin kaupungiltakin. Meidän tulee tukea niitä lapsia, jotka harrastavat kilpatasolla. On tärkeää, että he pystyvät yhdistämään paremmin huippu-urheilun ja opinnot. Tässä urheiluakatemian yhteistyötä tuleekin kehittää edelleen. On myös tärkeää tukea niitä lapsia, jotka haluavat harrastaa, mutta eivät kilpailla. Tässä seuroilla on erityisen iso rooli. On tärkeää kannustaa liikkumaan ja harrastamaan kaikilla tasoilla.

Kun luodaan toimivat mallit harrastaa ja kannustetaan ihmisiä liikkumaan, sillä on huomattava kansanterveydellinen vaikutus, johon meidän tulisi pyrkiä monin keinoin. Yksikään lapsi tai nuori ei saa kokea sellaista tilannetta, ettei heillä ole mahdollisuutta harrastaa mitään.